bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

ИНФОРМАЦИЯ

Филиали Велико Търново и Русе

Университет, сключил договор за ко-бранд партньорство с АПАО и ДСК, по силата на който за университета е създаден специален подвид DSK ISIC UNI карта. Тази карта носи името и логото на ВУАРР и може да се притежава единствено от студентите в този университет. В началото на всяка академична година в университета работи временен ISIC офис, който издава и преподновява валидността на картите.

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата в офис на Usit Colours или клон на ДСК.

КОНТАКТИ
гр. Пловдив, бул. Дунав 78, (+359 32) 960356
e-mail: uard.miglena@gmail.com
web: www.uard.bg

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане: 2008

ИСТОРИЯ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.
На 23 октомври 1992 г. Висше училище „Земеделски колеж” е разкрит с решение на Министерски съвет. От 1993 г. до днес се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ. От 1994 г. до днес са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус.
През 2000 г. Народното събрание преобразува ВУЗК в самостоятелно висше училище. Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека, издателство.
През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив. През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация. В периода от 2004 до 2007 г. се подписват договори за партньорство и сътрудничество с университети и международни организации като: Университет Съливан /САЩ/, Полския университет Воцлавек, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България, Национален център за аграрни науки, и други университети от страната и чужбина. От 2002 г. са присъдени почетните звания доктор хонорис кауза на проф. Димитър Брайков, проф. Георги Сенгалевич, проф. Жауме Бек /Държавен университет – Барселона, Испания/, проф. Пол Куантек /Университет Съливан/, проф. Мария Попова.
Лектори във висшето училище са били видни личности като академик Благовест Сендов, д-р Симеон Дянков, д‑р Меглена Кунева професори от Великобритания, Холандия, Гърция, Дания, Турция и др.

СПЕЦИАЛНОСТИ
Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал.1, т.1. буква "а" от Закона за Висшето Образование.

 • УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА (АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ)
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ОКС МАГИСТЪР:
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
 • АРТМЕНИДЖМЪНТ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
 • МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Сподели

Избрани намаления