bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Кандидатствай за участие в програмата "Заедно в час" и стани преподавател на деца в българско държавно училище!

ЗАЕДНО В ЧАС / TEACHFORBULGARIA e неправителствена организация, която наема най-способните и амбициозни хора за преподаватели в български държавни училища, като по този начин гарантира достъпа до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Заедно в час е партньор на международната организация TeachForAll, обединяваща сродни организации в 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Испания, Нова Зеландия и Япония.

Програмата на Заедно в час за лидерство и професионално развитие е насочена към студенти в последната година от своето образование, както и към специалисти от различни професионални области, отличаващи се с постоянство, упорита работа и стремеж към постижения. Програмата започва с интензивно обучение по международно утвърдения модел "Преподавай като лидер", последвано от работа в училище за период от две години. Учителите на Заедно в час преподават на деца от семейства в неравностойно положение, предавайки им уменията, нагласите и знанията, които да им позволят да намерят успешна бъдеща реализация.

Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Заедно в час подпомага професионалното и личностното развитие на всеки от участниците в програмата и ви предлага:
• обучение по модела „Преподавай като лидер” и преминаване през цялостна програма за развитие на личностните и професионални качества;
• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията;
• двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
• допълнително финансово възнаграждение от Заедно в час за работата към програмата;
• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
• личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да Ви помага през двете години;
• контакти с международната мрежа TeachForAll - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
• възможности да придобиете умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на TeachForAll като Harvard, Yale, Columbia;
• летен стаж между двете години;
• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма. За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:
• да имате българско гражданство или разрешение за работа в България;
• да владеете български език;
• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование до 15 септември 2014 г. в една от следните специалности: английска филология, българска филология, приложна лингвистика, математика, физика, химия, биология, география, история, информатика, информационни технологии, компютърни системи, инженерни дисциплини.
• да имате отлични резултати в различни професионални, академични, извънкласни или извънучебни дейности;
• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да съдействате за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование.

Кандидатстването става онлайн през сайта www.zaednovchas.bg. Краен срок – 30 март 2014 г.

6 март 2014, четвъртък

Сподели

Избрани намаления