bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

За нас

apao

Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) е учредена през 2004 г. като неправителствена, нестопанска организация. Основна цел на АПАО е да подпомага развитието на младите хора и академичната общност в България на всички нива и с всички средства. АПАО е единствен лицензиран представител за територията на България на International Student Travel Confedereation (ISTC) и European Youth Card Association (EYCA), който разпространява международните карти ISIC (International Student Identity Card) в превод Международна студентска лична карта, ITIC (International Teacher Identity Card) в превод Международна преподавателска лична карта и EYC (European Youth Card) в превод Европейска младежка карта.
ISIC се издава и разпространява под егидата на UNESCO.

Всеки картопритежател придобива заедно с всички права, свързани с картата, и статут на асоцииран член на АПАО.


АПАО реализира академични, финансови и комерсиални ISIC, EYC и ITIC ко-бранд партьорства. Съвместно с банка ДСК АПАО издава ко-брандираните DSK ISIC и DSK ITIC дебитни и кредитни карти. АПАО работи в партньорство с 27 български университета, въвели през академичната 2010/2011 година ко-брандираните DSK ISIC UNI и ISIC UNI карти като официална студентска лична карта на университета. 
От академичната 2008-2009г. Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) в партньорство с Юзит Калърс и редица висши училища с разширена харта Еразъм в България създава Еразъм Консорциум България за организиране на студентска мобилност с цел практика по секторна програма Еразъм.
АПАО е организация, член на Национален младежки форум, работи в партньорство със Съвет на Ректорите, Национално Представителство на Студентските Съвети, Банка ДСК и Юзит Калърс.

Предметът на дейност на АПАО включва:

  • Развитие в България на мрежа за намаления за студенти, младежи и преподаватели в областта на културата, образованието, настаняването, пътуванията, спорта, социалния живот и др. АПАО поддържа и промотира над 1 500 специално договорени студентски, младежки и преподавателски преференции в България;
  • Присъединяване на българската мрежа за намаления с ISIC, EYC и ITIC картите към световната система на националните мрежи за намаления;
  • Реализиране на ко-бранд партньорства с български университети;
  • Реализиране на ко-бранд партньорства с финансови и търговски организации;
  • Подпомагане на университетите в предлагането на стажантски позиции и администрирането на студентските стажове по програма Еразъм;
  • Реализиране на проекти по програми на Европейския съюз с цел подпомагане на учащите, младите хора и преподавателския състав;
  • Реализиране на съвместни проекти с български университети за подобряване на качеството на административните услуги и инфраструктората в университетите.

 

За връзка с нас:

 

tel

 02/962 59 18

mail

info@isic.bg

 

 

Сподели

Еразъм 30
Еразъм