bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Висше училище по мениджмънт

ИНФОРМАЦИЯ

Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) е модерно бизнес училище, което поставя на първо място своите студенти и ги подготвя да бъдат конкурентноспособни, готови да поемат управлението на дейности и фирми в съответствие с европейските пазарни изисквания.

ВУМ е легитимно висше училище, което е акредитирано съгласно Закона за  висшето образование на България.

 

 

КОНТАКТИ
гр. Варна, ул. Оборище 13А
гр. Добрич, ул. България 3

http://www.vumk.eu

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане 2009

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата в офис на наш агент или клон на ДСК.

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Хотелски мениджмънт
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма (МУХТ)
 • Програма Кулинарни изкуства


ИСТОРИЯ

Висше училище по мениджмънт води началото си от месец септември 1992 година, когато в рамките на Българо-холандски проект PSO от 1991 година за сътрудничество на холандското правителство със страните от Централна и Източна Европа започва двугодишен курс за обучение на около 20 курсисти по Хотелски мениджмънт в к.к. Албена. През м. Септември 1993 година е регистрирано Сдружение с идеална цел Българо-холандско училище по мениджмънт,чрез което се правят опити за легализиране на учебната структура. По-късно Сдружението се пререгистрира като Сдружение с нестопанска цел Международен институт по мениджмънт. През месец септември 1996 година новото сдружение взема решение да създаде колеж съгласно новия закон за висше образование, като изготви и представи проект за акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация. На 02 април 1998 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация дава начална институционална акредитация на ВУМК. Впоследствие новото висше училище е одобрено от Министерския съвет на Република България с постановление от 23.08.1998 година и официално открито с решение на Народното събрание от 05 май 1999 година, обнародвано в Държавен вестник бр.44/99 г.
Днес ВУМ е самостоятелно частно висше училище с предмет на дейност подготовка на кадри с висше образование до образователно-квалификационна степен “бакалавър по…” със срок на обучение 3 години. На трети август 2006 година с Протоколно решение – Протокол 29/03.08.2006 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира Колежа за нови шест години, като даде Добра оценка за неговата дейност и акредитация до 2012 г.
Досега ВУМ са завършили над 1000 български и 38 чуждестранни студенти от различни държави. За учебната 2006/2007 година в Международен колеж се обучават над 900 студента, от които 28 чужденци от Великобритания, Русия, Норвегия, Македония, Молдова, Турция, Албания и Бангладеш.

Сподели

Избрани намаления

 • SPORT DEPOT

  SPORT DEPOT e най-голямата верига спортни магазини в България. В магазини SPORT DEPOT се...

  10%
 • KFC

  Ресторанти за бързо хранене KFC

  10%
 • Кино Арена

  Билети за студенти в Кино Арена.

  Special offer
 • Виж всички >