bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Висше Транспортно Училище Тодор Каблешков

ИНФОРМАЦИЯ

Университет, сключил договор за ко-бранд партньорство с АПАО, по силата на който за университета е създаден специален подвид DSK ISIC UNI карта. Тази карта носи името и логото на Висше Транспортно Училище  "Тодор Каблешков" и може да се притежава единствено от студентите в този университет. В началото на всяка академична година в университета работи временен ISIC офис, който издава и преподновява валидността на картите.

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата онлайн, офис на наш агент или клон на ДСК.


КОНТАКТИ
гр. София, ул. Гео Милев 158
web: www.vtu.bg

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане: 2011

ИСТОРИЯ

1922 г - Със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военоорганизационна структура.
1984 г - Създадено е Висше военно транспортно училище "Тодор Каблешков". То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.
2000 г  - Със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков".
2004 г - След положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, Министерският съвет взе решение за преобразуване на ВТУ "Тодор Каблешков" в УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ. 

Факултети

Транспортен мениджмънт
Комуникации и електрообзавеждане в транспорта
Техника и строителни технологии в транспорта

Сподели

Избрани намаления