bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Университет по хранителни технологии

УХТ логоИНФОРМАЦИЯ

Университет, сключил договор за ко-бранд партньорство с АПАО и ДСК, по силата на който за университета е създаден специален подвид DSK ISIC UNI карта. Тази карта носи името и логото на Университет по хранителни технологии и може да се притежава единствено от студентите в този университет. 

 

КОНТАКТИ
Пловдив, бул. Марица 26
http://uft-plovdiv.bg

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане 2009

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата в офис на Usit Colours или клон на ДСК.

ИСТОРИЯ
Университетът по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив има полувековна история и богати традиции. Той е правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии. От м. януари 2003 г., след успешна институционална акредитация, с решение на Народното събрание на Република България, ВИХВП е преобразуван в университет.
Днес в УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Голяма част от възпитаниците на университета са ръководители на държавни и частни фирми, известни учени и изтъкнати обществени личности.
В началото на новия ХХІ век Университетът по хранителни технологии разполага с мощен колектив от висококвалифицирани научно-преподавателски кадри и модерни, актуални специалности. С тях той може да отговори на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството – качеството на живота със здравословни и безвредни храни. Ние сме изпълнени с вяра, че гарант за това ще бъдат отлично подготвените в УХТ млади специалисти.

Сподели

Избрани намаления