bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Технически университет - София

ИНФОРМАЦИЯ
Университет, сключил договор за ко-бранд партньорство с АПАО, по силата на който за университета е създадена специална ко-брандирана ISIC UNI карта. Картата е двулицева: от едната страна ISIC карта, а от другата студентска карта на Технически университет и може да се притежава единствено от студентите в този университет. 

СТУДЕНТСКАТA КАРТА е официален идентификационен документ на ТУ – София. Картата улеснява всеки студент, тъй като притежава широка функционалност:
• официалната студентска карта на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ;
• карта за достъп до ОБЩЕЖИТИЯТА на ТУ-СОФИЯ;
• карта за достъп до БИБЛИОТЕКАТА на ТУ-СОФИЯ;
• карта за достъп до СТОЛА на ТУ-СОФИЯ;
• карта за достъп до НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ на ТУ-СОФИЯ.

Притежателите на картата ползват всички университетски звена на Технически университет - София.

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата онлайн, офис на наш агент или клон на ДСК.


КОНТАКТИ
гр. София, бул. Климент Охридски 8
web: www.tu-sofia.bg

ВИД КАРТА
ISIC UNI, година на въвеждане: 2011

Картата може да бъде поръчана и онлайн »

ИСТОРИЯ

Наследник на отворилото врати през 1942 г. Висше техническо училище в София, преименувано през 1945 г. в Държавна политехника, Техническият университет – София се явява първото висше техническо училище в страната, от което водят началото си четири отделни и досега съществуващи висши учебни заведения. Това са образуваните през 1953 г. Машинно-електротехнически институт, преименуван по-късно във Висш машинно-електротехнически институт и известен сега като Технически университет – София, Инженерно-строителен институт (известен сега като УАСГ), Химико-технологичен и металургичен институт (известен сега като ХТМУ) и Минно-геоложки институт (известен сега като МГУ).
Повече от 66 години Университетът подготвя специалисти в областта на техниката. През този период над 100 хиляди инженери са се дипломирали в него и са намерили професионална реализация не само у нас, но и в чужбина. В структурата на ТУ - София има 14 факултета, няколко департамента, един колеж и други звена, в които се обучават студенти и се извършват научни изследвания. Университетът има филиал в гр. Пловдив с два факултета и един колеж и база в гр. Сливен, която се състои от един факултет и един колеж.
Над 800 висококвалифицирани преподаватели водят обучението по всички образователно-квалификационни и научни степени - „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Провежданият учебен процес осигурява високо качество на професионалната и езиковата подготовка, което допринася за неговото международно признание. Всички специалности са акредитирани и продължават да участват в акредитационния цикъл на НАОА.
Успоредно с обучението на български език, се предлага и обучение на редица специалности на немски, английски и френски език, а освен българските студенти в университета се обучават и повече от 1400 чуждестранни студенти. Системата за трансфер на кредити и възможностите, които предлага програмата Еразъм, създават условия студентите да се обучават в редица известни университети, с които ТУ – София активно сътрудничи.
Отлично обзаведените лаборатории на Техническия университет - София гарантират високо качество на подготовката на обучаваните студенти и докторанти в областта на компютърните и комуникационните технологии, електронната техника, машиностроенето, електротехниката, енергетиката, транспортната техника, мениджмънта и стопанското управление. За повишаване на нивото на преподавателската, научната и научно-приложната дейност в Техническия университет важна роля играе и сътрудничеството с големи транснационални компании, сред които Сименс, Ериксон, Майкрософт, Даймлер/Бенц и др.
Създадени са условия за богат и пълноценен социален живот. Университетът разполага с модерни учебни корпуси, библиотеки, студентски общежития, студентски столове, спортни комплекси, закрит плувен басейн с олимпийски размери, тенис кортове и зали за спорт, почивни бази на море и планина.
Активна, полезна и интересна дейност развива Студентският съвет. Чрез тази организация студентите вземат участие в управлението на университета и защитават интересите си, установяват връзки с национални и международни студентски организации, организират културни и спортни прояви. Значителна роля в осъществяването на връзката между бизнеса, академичните среди и студентите играе и Кариерният център. Повече от 4500 студенти са регистрирани в него до момента от всички специалности на университета.
Допълнително, специализиращо и следдипломно обучение се предлага в Центъра за непрекъснато и следдипломно обучение към Университета (ЦНСДО). В него могат да се обучават студенти от ТУ – София и от други университети, както и хора, които искат да получат професионална квалификация или допълнително следдипломно обучение.
Техническият университет – София поддържа интензивни връзки с повече от 50 висши училища в Европа, Азия, Северна Америка и Африка. Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО и НАТО. С качеството и многообразието на провежданото обучение и изследователска дейност Техническият университет – София има амбицията да бъде сред водещите университети в единното образователно и изследователско пространство на обединена Европа.

Факултети

Факултет по автоматика
Електротехнически факултет
Енергомашиностроителен факултет
Машинно – технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет Електронна техника и технологии
Факултет по телекомуникации
Факултет Компютърни системи и управление
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет Приложна математика и информатика

Функционални факултети в ТУ – София

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерство

Факултет в ИПФ Сливен

Инженерно – педагогически факултет – Сливен

Факултети в град Пловдив

Факултет по електроника и автоматика
Факултет по машиностроене и уредостроене

Сподели

Избрани намаления

 • Vision Express Супер Оптика

  Оптики VISION EXPRESS са част от втората в света верига магазини за оптика в цял свят Grand...

  20%
 • Aerodium Bulgaria

  Уникално изживяване! Насладете се на свободата свободния полет! Първият по рода си вертикален...

  20%
 • ASICS

  ASICS се развива като фирма за маратонки и спортно облекло повече от 50 години. За тези години...

  10%
 • Orange Center

  ORANGE CENTER e първата по рода си верига от магазини, която предлага на едно място книги,...

  10%
 • Център за професионално обучение - TrainSoft

  Притежателите на ISIC карта получават минимум 15% отстъпка! Присъствени и дистанционни...

  30%
 • Lenovo Exclusive Store

  Lenovo Exclusive Store e представителен магазин, в който може да видите, тествате и закупите...

  5%
 • Виж всички >