bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Общи условия

Последна актуализация към 28.05.2012


I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и АПАО, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и АПАО. Чрез достъпа до (зареждането на) Интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на АПАО.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на АПАО.

„ПАРТНЬОР” – фирми и организации, които имат партньорски взаимоотношения с АПАО.

"ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА АПАО":

- http://isic.bg

- http://discounts.isic.bg

- http://online.isic.bg

- http://jobs.isic.bg

„УСЛУГА/и” на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на Интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

АПАО е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

АПАО се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством заявление за ISIC/IYTC/ITIC карта.

Повече информация свързана с условията за издаване на ISIC/IYTC/ITIC карта и декларация прочетете тук.

V. Органичаване на отговорността

АПАО прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Публикуваната в сайтовете на АПАО информация, независимо от това, че е била актуана в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма. Потребителите на сайтовете на АПАО използват предоставената в тях  информация на своя собствена отговорност. АПАО, както и трети страни свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до сайтовете или използването на информация, публикувана в тях. АПАО не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Интернет страниците, които поддържа.

АПАО не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.

VI. Условия за ползване

Цялата информация, документи и илюстрации публикувани на този сайт са собственост на АПАО и/или ПАРТНЬОРИ на АПАО. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин.

VII. Препратки към сайтове на трети страни

Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че АПАО одобрява публикуваното в тях съдържание. АПАО не поема отговорност за съдържанието на информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин. АПАО не поема отговорност за това препратките към сайтове на трети страни да осигуряват само качествена информация. Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите, които посещават и използват тези сайтове на своя собствено отговорност. Изборът на АПАО за препратки към сайтове на трети страни в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки. 

VIII. Промени

АПАО си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Потребителите са длъжни да следят промяна в актуализациията на тези условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

IX. Други

Всеки картопритежател придобива заедно с всички права, свързани с картата, и статут на асоцииран член на АПАО.

 

Сподели

Избрани намаления

 • SPORT DEPOT

  SPORT DEPOT e най-голямата верига спортни магазини в България. В магазини SPORT DEPOT се...

  10%
 • Vision Express Супер Оптика

  Оптики VISION EXPRESS са част от втората в света верига магазини за оптика в цял свят Grand...

  20%
 • OPTICLASA - оптични центрове

  От 1993г. до днес успешно се развиваме в оптичния бранш, като нашите оптични центрове ОPTICLASA...

  20%
 • Usit Colours - Агенция за изгодни пътувания

  Usit Colours е лицензиран туроператор и е една от най-големите агенции за пътуване в България....

  Special offer
 • ASICS

  ASICS се развива като фирма за маратонки и спортно облекло повече от 50 години. За тези години...

  10%
 • Playground

  PLAYGROUND е най-доброто място за забавление. Клубът съчетава модерна визия и уютна атмосфера,...

  Special offer
 • Виж всички >