bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Стаж в CEDEFOP

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP предлага в рамките на деветмесечен период едно стажантско място  за дипломирали се младежи, но също така и за докторанти, без да се изключват онези, които в рамките на ученето през целия живот наскоро са получили университетска диплома и са в началото на нова професионална кариера.
 
Стажантите се избират само от граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на страни кандидати.
 
Периодът на обучение включва трудов стаж в един от отделите на CEDEFOP и се провежда от 1 октомври до края на юни всяка година.
 
Стажантите получават месечна безвъзмездна помощ:
- 919,4 евро месечно за стажанти от чужбина (държави-членки на ЕС или страни кандидатки), както и стажанти, пребиваващи в Гърция, които трябва да се преместят в Солун за срока на стажа.
- 689,5 EUR месечно за стажантите, пребиваващи в Солун, преди стартирането на стажа.
Разходите за пътуване (в рамките на определени граници) също се възстановяват.
За да се улесни равното участие, стажантите с увреждания могат да получат добавка към основната субсидия.
 
Краен срок: 22 юни 2017 г., в 15:00 гръцко време (CET + 1)
 
Повече информация - http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Сподели

евродеск