bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

25 години Еразъм

Програма „Еразъм” е най-успешната за обмен на студенти в света. Тази година тя отбелязва 25-ата си годишнина. От създаването на програмата „Еразъм” през 1987 г. близо три милиона студенти са се възползвали от възможността да преминат обучение или стаж в чужбина.

 

Честванията на 25-та годишнина на програмата започваха вчера в Брюксел с конференция, на която беше оценено въздействието на програмата и се обсъди нейното бъдеще.

Годишнината ще бъде чествана и в рамките на прояви, организирани от държавите-членки. На много от проявите ще присъстват  „посланици на Еразъм“ от 33-те държави, участващи в програмата.

През изминалите 25 години беше наблюдавано постоянно увеличаване на броя на участващите студенти и подобряване на качеството и разнообразието на предлаганите дейности в рамките на програмата.

 

Един добър пример са професионалните стажове във фирми в чужбина, които се подкрепят от програма „Еразъм“ от 2007 г. насам и стават все по-популярни. За тази цел досега са били отпуснати стипендии на близо 150 000 студенти. През 2009/2010 г. 35 000 студенти (един на всеки шест) е избрал професионален стаж, което е увеличение от 17 % спрямо предходната година.

Вижте повече информация за Еразъм тук, както и работните позиции през 2012 година.

Сподели

Еразъм 30
Еразъм