bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Реклама

 Банер реклама в страниците на ISIC България

     
Размер Цена Макет
(1000 импресии)
300x250 (до 50 KB) 24 лв. виж макета
     

Електронен бюлетин

     
Получатели Цена Макет
35 000 400 лв. виж макета
     

 

Отстъпка за обем    
Брутен обем (за 12 месеца)  Отстъпка (%)  
От 1 000 до 2 000 лв. 5%  
От 2001 до 3 000 лв. 10%  
От 3001 до 5 000 лв. 15%  
От 5001 до 8 000 лв. 20%  
Над 8 001 лв. 25%  

*Отстъпката за обем се натрупва в рамките на 12 месеца. Съответните отстъпки се ползват при достигане на посочените брутни обеми или предварително, при сключване на договор за гарантиран обем в рамките на 12 месеца.
 

Отстъпкa за Агенции

Отстъпка за рекламни агенции: 15%.

Отстъпката за агенция се калкулира след приспадане на отстъпката за обем.

 

Минимална сума за рекламна кампания 400 лв.

 

За Контакт

T: +359 2 962 59 18

M: +359 889 321 669

info@isic.bg

Сподели