bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Поканата за стажове в Европа

Покана за стаж в Европейската железопътна агенция.
 
Допустими кандидати са граждани на държава-членка на Европейския съюз и гражданите на страни, които са договарящи се страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Кандидатите трябва да са учащи (минимум 3 години на обучение), много добро владеене на английски език, много добри познания по втори език - за граждани на ЕС това трябва да е един от официалните езици на ЕС.
Агенцията ще предложи месечна стипендия от  € 1.200, EUR, възстановяване на пътни разходи, платени отпуски и възможности за обучение.
 
Краен срок: 15.01.2017
 
Прочетете повече: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
 
 
Покана за стаж в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и състояние (Eurofound)
 
Стажовете са насочени главно завършващи студенти , без да се изключват тези, които, в рамките на ученето през целия живот, наскоро са получили диплома за висше образование и са в началото на професионалната си кариера.
 
Краен срок: 29 януари 2017 г. 23:55 CET.
 

Сподели

евродеск