bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Направи си ISIC карта за новата 2016/2017 академична година

DSK ISIC карта

Започна издаването на ISIC карти за новата академична година 2016/2017.

От 1.09.2016 г. цената на ISIC картите, които се издават извън университетите  става 15 лв., а валидността им е от 1 септември или датата на издаване до 31.12.2017 г.

От 1.09.2016 г. DSK ISIC картите ще се издават безплатно с удължена валидност 2 академични години. Към DSK ISIC картата студентите получават едногодишен безплатен преференциален студентски пакет от банкови услуги “ДСК Академи“ от Банка ДСК. Пакетът "ДСК Академи" включва: дебитна карта VISA DSK ISIC, разплащателна сметка, виртуална карта за плащане онлайн, интернет банкиране с ДСК Директ, мобилно банкиране чрез ДСК Смарт, допълнителни преференции за студентски кредит. Ако досега не сте имали DSK ISIC карта, тя може да ви бъде издадена безплатно след като подадаете заявление и една снимка паспортен формат в съответния клон на Банка ДСК или офис в университета (вижте списъка по-долу). Студентите, притежаващи DSK ISIC карти, издадени през предходната академична 2015/2016 година могат да подновят валидността им за 2016/2017 година безплатно. Поверете валидността на DSK ISIC картата си в полето ISIC validity на картата. Подновяването се извършва с поставяне на ревалидизиращ стикер след подаване на заявление в съответния клон на Банка ДСК или офис в университета (вижте списъка по-долу).

Цената на ISIC картите, които не са банкови и които се издават в Софийски университет, Варненски свободен университет и Химикотехнологичен и металургичен университет остава непроменена, а валидността им е една академична година. Ако сте студент в някой от изброените университети и досега не сте имали ISIC карта, тя може да ви бъде издадена след като подадаете заявление и една снимка паспортен формат и заплатите такса за издаване в съответния офис в университета (вижте списъка по-долу). Студентите от изброените университети, притежаващи ISIC карти, издадени през предходната академична 2015/2016 година могат да подновят валидността им за 2016/2017 година. Поверете валидността на DSK ISIC картата си в полето ISIC validity на картата. Подновяването се извършва с поставяне на ревалидизиращ стикер след подаване на заявление и заплащане на такса в съответния офис в университета (вижте списъка по-долу).

В университетите, където ISIC е въведена като студентска карта на университета работят офиси, приемащи документите за издаване на ISIC и DSK ISIC карти, а там, където това не е възможно, документите се приемат от най-близкия до университета клон на Банка ДСК.  Ако сте студент редовно обучение в някой от изброените университети, за издаване или подновяване на ISIC или DSK ISIC карта посетете:

аграренАГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в учебните канцеларии или клон на Банка ДСК на ул. Петко Д. Петков 23. Без такса за издаване през 2016/2017 г. Валидност на картата 2 години.

 

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на ул. Христо Г. Данов 6. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

БУРГАСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават във факултетните канцеларии или в клон на Банка ДСК в университета. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клона на Банка ДСК в Младост 1, бл. 24. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ВАРЕНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Студентите от ВСУ могат да подадат заявления за ISIC UNI карта във Втора административна сграда, стая Г5. Такса за издаване - 20 лв. Такса за подновяване - 10 лв. Валидност на картата - 1 година.

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клона на Банка ДСК на ул. Христо Г. Данов 6. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ввму ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Студентски съвет или офис на Банка ДСК в ж. к. Чайка, бл. 184. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ  “Т. КАБЛЕШКОВ”

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Студентски съвет или в клон на Банка ДСК на бул. Слатинска бл. 47Б. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Учебен отдел или в клон на Банка ДСК на ул. Дебър 1. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

вумВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клона на Банка ДСК на пл. Свобода 8. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 епуЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЕРНИК

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на ул. Кракра 1. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ИУ ВарнаИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават във фронт офисите за бакалаври, магистри и колеж при заплащане на семестриална такса и заверяване на студентската книжка. Без такса за издаване през 2016/2017 г. Валидност на картата 2 години.

 

лесотехническиЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в учебните канцеларии или клон на ДСК на бул. Климент Охридски 13. Без такса за издаване през 2016/2017 г. Валидност на картата - 2 години.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в ПУЦ (от 13 до 30 септември) или по всяко време в клон на Банка ДСК на бул. Витоша, ул. Парчевич 42. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА"

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на бул. Витоша, ул. Парчевич 42. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

МЕДИЦИНСКИ ФОЗ - СОФИЯ 

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в ПУЦ (от 13 до 30 септември) или по всяко време в клон на Банка ДСК на бул. Витоша, ул. Парчевич 42. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на ул. Петко Д. Петков 23. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Информационно-технически отдел или клон на Банка ДСК на бул. Климент Охридски 13. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

 НАТФИЗ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Студентска канцелария или клон на Банка ДСК на ул. Славянска 6. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Студентите от НСА могат да избират между банкова DSK ISIC карта или ISIC UNI карта. За издаване на ISIC UNI карта посетете офиса на ISIC Bulgaria (АПАО) в Студентски град, бл. 61Б., а за издаване на DSK ISIC карта – Студентски съвет или клон на Банка ДСК в УНСС. Безплатно издаване и подновяване на DSK ISIC. Валидност на DSK ISIC картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.Такса за издаване на ISIC UNI - 12 лв. Такса за подновяване на ISIC UNI - 10 лв. Валидност на ISIC UNI - 1 година.

 

http://25freebg.com/wp-content/uploads/2014/07/logo-nha.jpgНАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Заявления за издаване на ISIC карти се приемат във факултетните канцеларии на НХА. Необходимо е предварително да заплатите в касите на университета такса от 12 лв. за издаване на ISIC карта. Платежната бележка и една стимка паспортен формат предайте във факултетните канцеларии. След три работни дни можете да получите готовата ISIC карта от съответната факултетна канцелария.

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Студентите в НБУ могат да избират между банкова DSK ISIC карта или ISIC UNI карта. За издаване на ISIC UNI карта посетете Еразъм офиса в НБУ - 707 стая, 2-ри корпус, а за издаване на DSK ISIC карта - клон на Банка ДСК на ул. Калоян 1. Безплатно издаване и подновяване на DSK ISIC. Валидност на DSK ISIC картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години. 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “Паисий Хилендарски”

Заявления за издаване и подновяване на DSK ISIC карти се подават в университетски информационен център или  в клон на банка ДСК на ул. Христо Г. Данов 6. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в студентските канцеларии, офис на Usit Colours в университета или в клон на Банка ДСК на ул. Александровска 4. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

СУСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Вземете формуляр от канцелариите или от книжарниците на СУ и го предайте при записване в сектор „Студенти”. Прочетете повече тук.

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. Ценов” – СВИЩОВ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в учебните канцеларии или в клон на Банка ДСК ул. "Алеко Константинов" № 15. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на ул. Дружба 2. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в клон на Банка ДСК на ул. Хаджи Димитър 4. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Зявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в началото на академичната година в учебните канцеларии, Студентски съвет или в клон на Банка ДСК на бул. Климент Охридски 13 по всяко време на годината. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Филиал Пловдив – Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават във факултетните канцеларии и клон на Банка ДСК на ул. Петко Д. Петков 23. Безплатно издаване и подновяване на DSK ISIC.  Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Зявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в началото на академичната година в учебните канцеларии  и в клон на Банка ДСК на ул. Граф Игнатиев 62 по всяко време на годината. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в Център за прием на документи от 7.09.2016 до 30.10.2016 г. и по всяко време на годината в клона на Банка ДСК в УНСС. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Заявления за издаване на DSK ISIC карти се подават в студентските канцеларии, Студентски съвет, филиал на ДСК "Жилищно строителство" на бул. Шести септември 133а и клон на Банка ДСК на ул. Христо Г. Данов 6. Безплатно издаване и подновяване. Валидност на картите издадени през 2016/2017 г. - 2 години.

 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Заявления за издаване на ISIC UNI карти се подават в Студентски съвет; Виж повече за картата тук

 

 

10 септември 2016, събота

Сподели

Избрани намаления