bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Отворена е процедурата за ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management

Всяка година наградата се предлага на най-добрата докторска дисертация за сравнителни културни политики или темите за управление, представени от нови изследователи от Европа и останалия свят.
Защитата на докторската дипломна работа трябва да е между датите 1 януари 2016 г. до 30 май 2017 г., да са с добър резултат /cum laude/ или еквивалент в системата за висше образование на тяхната страна. Всички резюмета на докторантите трябва да бъдат представени на английски, въпреки че оригиналната версия може да бъде на друг език.
 
Има такса за обработка на заявлението от 30 евро.
Краен срок: 5 юни 2017 г.
 
За повече информация  - https://www.encatc.org/en/award/4th-encatc-research-award/

Сподели

евродеск