bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Номинация на АПАО за заместник-председател на НМФ

Асоциация за подпомагане на академичната общност /АПАО/ има удоволствието да представи номинацията си за заместник-председател на НМФ в лицето на Райчо Райчев.
АПАО представя кандидатурата на Райчо Райчев, като стъпва на компетенциите му в сферата на образованието /формално и неформално/, гражданското участие, младежкото включване, както и професионалните му интереси в сферата на политиките.
Общо събрание на Национален младежки форум ще се проведе на 16-17 декември 2017 г. в град София.
 
Номинация на АПАО Райчо Райчев
1 декември 2017, петък

Сподели