bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Медицински университет - Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ
Университет, сключил договор за ко-бранд партньорство с АПАО и ДСК, по силата на който за университета е създаден специален подвид DSK ISIC UNI карта. Тази карта носи името и логото на Медицински Университет Пловдив и може да се притежава единствено от студентите в този университет. В началото на всяка академична година в университета работи временен ISIC офис, който издава и преподновява валидността на картите.

 

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата онлайн, офис на наш агент или клон на ДСК.

КОНТАКТИ
гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15 - А
web: www.meduniversity-plovdiv.bg

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане: 2012

ИСТОРИЯ

Медицинският университет в Пловдив е основан през 1945 год. като Медицински факултет на Пловдивския университет. През 1950 г. факултетът е обособен като Медицинска академия, наименувана по-късно на големия руски учен Иван Петрович Павлов. През 1972 г. влиза в състава на новосъздадената Медицинска академия, заедно с медицинските факултети в София и Варна. След поредна структурна промяна, през 1990 г. отново придобива статут на самостоятелно висше медицинско училище - Висш медицински институт-Пловдив.
На 7 август 1974 г. е учреден Стоматологичен факултет, а от 27 януари 1997 г. към висшето училище е интегриран Медицинският колеж в Пловдив.
С Решение на Народното събрание на Република България от 22 февруари 2002 г. (ДВ бр. 20) ВМИ-Пловдив е преименуван на “Медицински университет - гр. Пловдив”, на основание чл.17/3/, съгласно чл.17 ал.2,т.т.2-8 от ЗВО.
Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност - подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност (чл. 6, ал.1 от ЗВО).
В МУ-Пловдив се осъществява и следдипломно обучение и продължителна квалификация. Обучението се организира от отдел “СДО”.

Факултети

Медицински факултет

Обучението по медицина продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж.
Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка.
Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ - Пловдив лекари.
Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация лекар.

Факултет по дентална медицина

Обучението по дентална медицина продължава 5 години. Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше образование по дентална медицина. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ - Пловдив стоматолози.
Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен магистър и професионална квалификация стоматолог.

Фармацефтичен факултет

Обучение на фармацевти с образователна степен магистър, отговарящо на Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „фармация" (Д. В. бр. 32/ 2005 г., изм. бр. 94/ 2005г., бр.82/2006г.) и е съобразено с чл.44 и чл.45 на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 07.09.2005 г., относно признаването на професионалните квалификации.
Обучение на докторанти, съгласно ПМС № 222 на МС от 26.10.2000 г.
Студентите по фармация се приемат след успешно издържани приемни изпити и класиране по бал. Обучението на магистър-фармацевтите продължава 4,5 години (9 семестъра) плюс 6 месеца преддипломен стаж. Студентите получават дипломи след успешно полагане на държавни изпити пред държавна комисия.
Издава се и европейското приложение към дипломите, позволяващо директна реализация на и магистър-фармацевтите в Европейския съюз.

Медицински колеж

Медицински колеж Пловдив е основно звено в структурата на Медицински университет - Пловдив. Той е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий”, на почетния знак на Община Пловдив, член на Европейския сестрински модул (ENME), на FINE, на Асоциацията на колежите в България и е колективен член на Съюза на учените в България - Пловдив.
Днешният Медицински колеж е правоприемник на второто в България „Училище за милосърдни сестри” (1942 г.) и на Медицинското училище за аку-шерки (1945 г.). Настоящият учебно-битов комплекс разположен върху 43 000 кв.м площ, е открит през 1972 г. Учебният и лабораторно-кабинетен корпус разполагат с 6 аудитории, 19 учебни и семинарни зали, 42 съвременно оборудвани специализирани кабинети и лаборатории, закрита фитнес зала и открита спортна площадка, конферентна зала, библиотека. Към комплекса са разкрити общежитие, студентски стол, книжарница и кафе-бар.
Капацитетните възможности на материалната база в колежа, както и преподавателските ресурси разрешават средно годишно тук да бъдат обучавани над 1100 студенти. В Медицински колеж Пловдив се извършва обучение, съгласно Наредбата за Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление здравни грижи за образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър”.
Приемът е след завършено средно образование, срокът на обучение за всички специалности е с продължителност 3 години, съответстващи на 6 семестъра, последния от които е преддипломен стаж.

СПЕЦИАЛНОСТИ
1. Рехабилитатор.
2. Инспектор по обществено здраве.
3. Медицински лаборант.
4. Рентгенов лаборант.
5. Помощник фармацевт.
6. Зъботехник.

Сподели

Избрани намаления

 • ASICS

  ASICS се развива като фирма за маратонки и спортно облекло повече от 50 години. За тези години...

  10%
 • Penshop.bg

  Penshop.bg е първият специализиран уебсайт за луксозни пишещи инструменти в България.

  7%
 • Образователен център АДВАНС

  Образователен център ADVANCE работи в областта на обучението по английски език и предлага на...

  35%
 • SPORT DEPOT

  SPORT DEPOT e най-голямата верига спортни магазини в България. В магазини SPORT DEPOT се...

  10%
 • Playground

  PLAYGROUND е най-доброто място за забавление. Клубът съчетава модерна визия и уютна атмосфера,...

  Special offer
 • KFC

  Ресторанти за бързо хранене KFC

  10%
 • Виж всички >