bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Консултации VI - ти цикъл по Структурен диалог

Национален младежки форум и Националната работна група по Структурния диалог търсят вашето мнение за ролята на младите хора в бъдещето на Европа. 
Консултацията е част от VI цикъл на Структурния диалог, резултатите ще бъдат взети предвид при формулирането на следващата Европейска стратегия за младежта. 
Въпросникът отнема 15 минути и е с 39 въпроса. 

Може те да откриете анкетата на този линк.
Срокът за консултациите е 30.01.2017 година.

Сподели

евродеск