bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Конкурс за участие в Младежки Екип Европа

КОНКУРС

за участие в

Младежки Екип Европа (Team Europe Junior)

 

Европейската комисия, чрез Представителството си в България, организира  конкурс за участие в Младежки Екип Европа (Team Europe Junior), част от мрежата Европа Директно в България.

 

Конкурсът…

Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Отново на училище" през 2012 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали…

Да говорят пред и с най-различни хора в България за Европейския съюз, за европейските политики, за гражданството на ЕС и за европейските теми, които вълнуват всички.

Основна цел:

С този конкурс Европейската комисия в България цели да събуди интерес и да засили осведомеността на местно, регионално и национално равнище, в училищата и университетите, относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската интеграция. Давайки своя личен пример младежите от Екип Европа ще допринесат за тази кауза.

Провежда се в два етапа

Първи етап – изпращане по електронен път на формуляр-заявление за участие, мотивационно писмо и презентация по зададени европейски теми.  Кандидатите, които получат над 30 точки, ще бъдат поканени на втория етап да говорят по темата на презентацията си пред жури и публика.

Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Европейската комисия в България, на Екип Европа в България (Team Europe Bulgaria) и на информационната мрежа Европа Директно в България.

Точките, събрани в първия етап, ще бъдат прибавени към точките, събрани през втория етап. 24-те участника, събрали най-много точки, ще получат следните награди:

1) посещение на европейските институции в Брюксел и презентации по европейски теми от служители на европейските институции;

2) специално обучение по комуникационни умения и представяне на презентации по европейски теми – в България;

3) сертификати от Европейската комисия в България за участие в инициативата "Отново на училище" и в младежкия Екип Европа през 2012 година, описващи дейностите по участието в този екип.

 

Формулярът-заявление за участие, мотивационното писмо и презентацията се изпращат само по електронен път на имейл: ECinBulgaria@gmail.com

Срок за изпращане на заявление за участие: 17:30 часа на 21 март 2012 г.

Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се състои през април 2012 година.

Прочетете пълния регламент на конкурса и свалете формуляра – заявление за участие в конкурса от интернет страницата на Европейската комисия, Представителство в България: http://ec.europa.eu/bulgaria

 

За повече информация:

Въпросите се приемат само в писмен вид на: ECinBulgaria@gmail.com

Всички отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия в България http://ec.europa.eu/bulgaria

 

Сподели

Еразъм 30
Еразъм