bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Стъпки за кандидатстване по ЕРАЗЪМ +


1. В момента, в който работодател Ви одобри за стаж, той следва да Ви изпрати попълнени: писмо-покана и общо писмо, с които потвърждава Вашето участие на стажантска позиция, обявена от него. Писмата подписани и подпечатни от работодателя. Образци за 2016/2017 г: Letter of intent and Letter Invitation. Образците на писмата за академичната 2017-2018 г. можете да изтеглите от тук: Letter of intent and Letter Invitation

2. Кандидатства се за селекционна процедура към университета, за да получите потвъждение за участие в програма “Еразъм+” с цел практика. Документите за кандидатстване са: сертификат за владеене на чужд език /минимум ниво B2/; уверение за студентски статус и минимален успех над 4.50; както и писмо-покана от работодател. За да кандидатствате за селекция, трябва да отидете в Еразъм отдела на Вашия университет.

3. На база протокола за селекция, издаден от Университета се пристъпва към изготвяне на Learning Agreement for traineeships от Вас, съвместно с университета и работодателя. В това споразумение се описват подробно задълженията и дейностите на стажанта по време на практиката. Този документ се подписва от студента и подписва и подпечатва от Университета и работодателя. Образец на документа за академичната 2016-2017 изтеглете тук, а за 2017/2018 може да намерите тук.

Ако имате нужда от помощ при попълването, се обърнете към нас на erasmus@isic.bg.

4. Сключва се договор за финансов грант между студента и АПАО за определен престой в страна от ЕС, при конкретен работодател. Към договора се подписват още: декларация за защита на лични данни, декларация за предишно участие в програма “Еразъм”, декларация за направа на застраховка или здравна европейска карта и декларация по студентска мобилност по програма “Еразъм+” с цел практика, организирана и администрирана от Консорциум АПАО. Tова се случва на място - в офис на АПАО.
5. Необходимо е изготвяне на пълномощно, с което упълномощявате Ваш близък да Ви представлява и да подписва допълнителни споразумения и други документи по “Еразъм+” във Ваше отсъствие. Примерен текст на пълномощното за 2016/2017 може да изтеглите тук, а за 2017/2018  от този линк.

6. Преди заминаване за практиката студентът/докторантът следва да си направи Европейска здравнка карта и медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Застраховката може да се направи и на място в офиса ни в Студентски град. За повече информация се обадете на 02/962 59 18.

7. След завръщането Ви от стаж, е нужно да представите следните отчетни документи: 

  • подписан договор за работа между студента и работодателя;
  • сертификат от работодател – с подпис и печат на работодателя, по образец, който можете да изтеглите от този линк, а за 2017/2018 - от този линк.
  • Learning Agreement for traineeships - това е най-важният документ, без който не може да осъществите Вашия стаж. Learning Agreement for traineeships има три етапа: Before the mobility - попълнен, подписан и подпечатан от работодателя, от университета и от Вас преди да заминете в секция - Before the mobility, ако има промяна по време на стажа се попълва и частта During the mobility, след приключване на стажа се попълва, подписва и подпечатва - After the mobility или така наречeният - Traineeship Certificate (оригинал); Може да бъде изтеглен от този линк. За 2016/2017 - тук
  • Документи за пътуването - билети, бордни карти или печат в международен паспорт.
  • Застраховки, които са направени преди пътуването.

8. Изготвя се и он-лайн отчет по образец за проведената практика от страна на студента.

С това цикълът на обмен приключва и в случай, че всички документи са изрядни, студентът се смята за успешно осъществил мобилност по програма "Еразъм +".

Възможно е да възникнат допълнителни изисквания за документи, които да бъдат предоставени преди или след заминаването. В такъв случай студентите/докторантите биват уведомявани своевременно.

В случай, че имате още въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: 02 962 59 18 и e-mail: erasmus@isic.bg

Сподели

Еразъм 30

Еразъм