bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Какво представлява Наградата

наградата

Доброволчество

 

Физическа активност

 

Умения

 

Прилкюченско пътуване

 

Проект в полза на местната общност

Участниците извършват доброволни дейности, с които допринасят за развитието на местната общност и осъзнават ролята си в нея.

Насърчава младежите да извършват физически и спортни активности, чрез които да подобрят здравословното си състояние.

Дава възможност на участниците да развият свои таланти и умения или да преоткрият нови такива. Насърчава развитието на лични интереси и практически умения.

Насърчава приключенския и откривателски дух чрез предприемане на пътешествие сред природата в екип, където участниците учат и преживяват заедно.

Дава възможност на участниците за сподолени и целеустремени преживявания с хора, далеч от родното място чрез работа по общ проект в полза на местната общност.

Наградата е програма за личностно развитие, в която младежите сами избират и планират своите дейности, поставяйки си личностни цели и отбелязвайки своя напредък. Участниците избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата - Злато, те участват в Проект в полза на обществото, далеч от родното си място.

Сподели

Еразъм 30
Еразъм