bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Какво дава наградата

Младежите

 

Лидерите

 

Училищата

 

Бизнеса

 

Обществото

Вълнуващи преживявания, които развиват умения за цял живот; самодисциплина за високи индивидуални и екипни постижения.

Възможност да са част от международна общност от младежки лидери, развиващи таланти талантите на другите.

Официално международно признание на постиженията на младежите; Демонстрира че те са лидери и в неформалното образование.

Младежи, с развити практически и социални умения; Възможност персоналът им да развива умения като участници или лидери.

Признаване и подпомагане на доброволчеството и личностното развитие на всеки, който е въвлечен в нея.

За да се случи всичко това, Фондацията на Наградата в България лицензира училища, младежки организации и клубове, които имат желание да прилагат наградата в тяхната структура, като в същото време ги подпомага, за да спазват международните стандарти, сътворявайки преживявания за участниците в Наградата, които остават за цял живот!

Сподели