bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

ISIC UNI – СТУДЕНТСКА ЛИЧНА КАРТА НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ISIC картаISIC карта

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТУДЕНТСКАТА ЛИЧНА КАРТА ISIC UNI?

ISIC UNI картата е въведена официално през 2014 г. като студентска лична карта на Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). ISIC UNI картата е одобрена от ръководството на ХТМУ и Министерство на образованието и се издава под егидата на ЮНЕСКО.

ISIC UNI е уникална студентска карта с много функции:

КАК СЕ ИЗДАВА ISIC UNI СТУДЕНТСКАTA КАРТА НА ХТМУ

  1. Попълнете формуляр за издаване на ISIC UNI студентска карта online на http://isic.bg/htmu/, принтирайте го и го подпишете.
  2. Заплатете такса за издаване на ISIC UNI карта в размер на 12  лв. в Студентски съвет на ХТМУ – Ректорат , сграда А, ет.4 стая 427.
  3. Предайте формуляра и една снимка в Студентски съвет на ХТМУ – Ректорат , сграда А, ет.4 стая 427.
  4. Готовата ISIC UNI карта ще получите от Студентски съвет на ХТМУ – Ректорат , сграда А, ет.4 стая 427 .


ВАЛИДНОСТ НА СТУДЕНТСКАТА КАРТА ISIC
UNI?
Валидността за преференции е една академична година и срокът и е изписан върху синята страна на картата в полето “Validity/Валидност”.

Когато валидността за преференции изтече, тя се подновява със специален ревалидизиращ холограмен стикер, който се залепва в полето валидност на гърба на картата.

Подновяването на валидността на ISIC UNI картата се извършва от Студентски съвет на ХТМУ - заплаща се такса в размер на 10 лв.

Сподели