bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

ISIC подкрепя инициативите на младежко ООН

ДРУЖЕСТВО ЗА ООН В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ проведе дискусия по темата:
 

Как да направим висшето образование в България по-конкурентноспособно?“ с подкрепата на ISIC Bulgaria.
 

Основна цел на събитието беше да се дискутират и формулират предложения от младите хора как висшето образование в България може да стане по-конкурентноспособно, така че да подготвя кадрите за реалната икономическа и социална ситуация и за пазара на труда.
 

Конкретни цели на Дискусията бяха:

  • Да се анализират силните и слабите страни на висшето образование към момента (кандидат-студентски прием, изисквания по време на следването, мотивация на преподавателския колектив, теоретична и практическа насоченост на знанията); 
  • Да се  дискутират възможните решения за промяна;
  • Да се формулират насоки за преодоляване на пропастта „висше образование - безработица” (диалог с бизнеса, активна позиция на младежите, адекватна подготовка за пазарната ситуация в България);

 

Дискусията  се проведе по метода „Световно кафене“ .

Участниците имаха възможност да обменят информация и опит по темата, да оформят обща визия и да обсъдят стратегии и решения.Снимки

12 декември 2012, сряда

Сподели

Избрани намаления