bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Често задавани въпроси за ЕРАЗЪМ +

Ето и отговорите на най-често задаваните въпроси за Еразъм стажовете:

Въпроси по програма Еразъм

Защо да участвам в Еразъм стажовете на АПАО и Юзит Калърс?
Еразъм стажовете са златна възможност да се докоснеш до бизнес атмосферата, културата и социалните отношения в другите европейски държави.

Те са чудесен начин да натрупаш професионален и житейски опит и познания в среда, която желаеш да посетиш и изследваш задълбочено. 

 

 

Стажовете дават възможност да: 

 • Работиш на позиция, която е свързана с това, което учиш в България
 • Тестваш желаната от теб работна позиция, с оглед твоята успешна професионална реализация в бъдеще
 • Придобиеш умения и квалификации, необходими за работната позиция, която възнамеряваш да потърсиш на българския или европейския пазар на работна ръка.
 • Подобриш езиковите си познания.
 • Разшириш професионалните си хоризонти, като откриеш за себе си по-високи професионални цели от тези, които имаш в България
 • Придобиеш задълбочено познаване на бизнеса и социалните отношения в една различна от България страна
 • Да намериш много нови приятели и да се забавляваш с тях.

Какво още ти дава Еразъм стажът?

Професионалният опит, който може да се получи в една международна обстановка, в чуждестранна компания, става все по-ценен на българския и на европейския трудов пазар. Не е за подценяване и мрежата от контакти, която стажантът може да изгради. Културният обмен и приятното изкарване, новите места и хора, животът в чужда държава са допълнителните плюсове.

Програма "Еразъм +" дава най-вече това – страхотни спомени за страхотни места, срещи със страшно много различни хора от различни краища на Европа. При добро желание и упорита борба с мързелуването Еразъм изживяването може да те остави и със сносно до чудесно владеене на един чужд език. 

В кои държави има Еразъм стажове по програма “Еразъм +” ?
Студентите/докторантите могат да осъществят практика по програма “Еразъм+” във всички държави – членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република и Швеция. Относно допустимостта за осъществяване на мобилност в държави, които не са членки на ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция), кандидатът следва да се осведоми допълнително.

Къде мога наистина да отида на Еразъм стаж?
За да получите тази информация, пишете на erasmus@isic.bg или се обадите на тел. 02 962 59 18 
АПАО работи заедно с АИЕСЕК – студентска организация за студентски професионален обмен и всеки стажант на АИЕСЕК, който изпълнява критериите на програма Еразъм практики в страните, изброени по-горе, може да кандидатства за финансиране през Еразъм Консорциума и АПАО.

От 2009 АПАО работи съвместно и с МТСП и Агенцията по Заетостта. АЗ предлага летни стажове в Германия на базата на междуправителствено споразумение между България и Германия. Всеки студент, който изпълнява критериите за Еразъм практиките, може да кандидатства за допълнително финансиране по "Еразъм+". Повече информация за това партньорство можете да намерите на страницата ни www.isic.bg, както и във Facebook / ISIC Bulgaria.
Програма "Еразъм+" допуска студентите да осъществят стаж и в специалност близка до тяхната.

Колко може да продължи една Еразъм пракитика?

Минималният престой като Еразъм стажант е 2 месеца, максималният – 12 месеца. Стажът следва да се осъществи в рамките на академичната година и лятото до следващата академична година, например за учебната 2017-2018 г., стажовете могат да се провеждат от 01 септември 2017 г. до 30 септември 2018 г. Еразъм Консорциума може да предостави Еразъм грант на стажант до 6 месеца в академичната 2017-2018 г.


Трябва ли да заплатя нещо, за да се включа в Еразъм стажовете?
Не, услугите на АПAO и Юзит Калърс са напълно безплатни.

Повечето от Еразъм стажовете, предлагани от АПАО и Юзит Калърс са платени, което означава, че трудът на българските студенти ще бъде заплатен от европейския работодател. Размерът на възнаграждението е различно за всяка държава и работодател. В някои държави в Европа обаче се дължат определени разходи за работна виза, удостоверение за престой, административни такси за регистрация и др. Тези разходи ще бъдат изрично упоменати срещу всеки предлаган от АПАО и Юзит Калърс стаж.

Какво е финансирането по програма "Еразъм+"?

Всеки Еразъм студент може да получи финансиране по програмата. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата държава и работодател. Размерът за приемащи държави в рамките на ЕС са различни, според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определят за всяка отделна академична година съгласно правилата на програмата.

Грантовете за програма Еразъм (виж грантовете тук) са помощни и нямат за цел да покрият всички разходи по мобилността, а само да подпомогнат студента в реализирането на мобилния период. Грантовете се предоставят безвъзмездно и не се изисква отчитането на разходно-оправдателни документи за всички разходи по Еразъм престоя, освен пътни разходи и някои други разходи доказващи реалният период на мобилността.
Грантът е финансова подкрепа, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността - практика. Това са грантовете, които студентите имат право да получат по програмата “Еразъм +”. Приемащите работодатели също могат да предлагат възнаграждение, което може да се комбинира с Еразъм гранта, както и с други източници на финансиране, различни от Европейските фондове – български работодатели, изпращащия български университет, фондация, частни спонсори, неправителствени организации, стипендии от източници различни от европейските фондове и др.
Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на практика по програма "Еразъм+". Всеки престой под 2 календарни месеца е нелегитимен за програма "Еразъм+" и предоставените за такъв период на стаж Еразъм средства подлежат на пълно възстановяване.
Вижте вашия грант тук.

Как да кандидатствам за Еразъм стаж по "Еразъм+"?
Разгледай актуалните ни предложения на този линк и ни пиши на erasmus@isic.bg, като посочиш Ref No на стажа, който си харесал. Ние ще ти изпратим Информационния лист на желаната от теб практика, който съдържа обща информация за стажа и за работодателя, изискванията на работодателя към студентите, описание на основните задачи за изпълнение по време на стажа, информация за мястото на стажа, наставянето и заплащането, срока и начина за кандидатстване, лице и e-mail за контакт, размер на Еразъм гранта. Следвай инструкциите за кандидатстване, посочени в Информационния лист за съответния стаж. Ако си одобрен от работодателя, изпрати копие на писмото или e-mail-а за одобрение на erasmus@isic.bg. Консултантите на АПАO или Юзит Калърс ще ти предоставят Инструкции за работа с одобрените от работодателите студенти, които следвайте стриктно и точно, за да заминете на време и успешно.

Виж стъпките за кандидатстване тук.

Признава ли се проведената практика от университета?

Еразъм стажовете могат да бъдат два вида: професионални стажове като част от обучението на студентите и стажове по желание на студентите. Професионалните стажове могат да бъдат признати от университета, в случай че са включени в учебния план на студента/докторанта. Относно процедурите за признаване на практиките, моля кандидатите да се обърнат към съответните университети. Стажовете по желание на кандидата, които не са част от учебната програма, не се признават от университетите, но се вписват в Европейското дипломно приложение след приключване на обучението.

Ако съм завършил студент  мога ли да проведа Еразъм стаж по програма “Еразъм +”?

Възможността студентите да реализират практиката след като са завършили се отнася за тези студенти, които успешно са положили държавен изпит или успешно са защитили дипломната си работа.
Erasmus + дава възможност за осъществяване на студентска мобилност с цел практика до 1 година след завършване на студента. Условията за осъществяването на такава мобилност са: 

 • Селекцията от университета за мобилността да е извършена ПРЕДИ завършването на студента (т.е студентът кандидатства и е одобрен за осъществяване на мобилност преди да завърши, а самата мобилност може да започне до 1 година след завършване);

  ***NB- ВАЖНО - Правата на действащ студент се упражняват до първата държавна изпитна сесия след успешно семестриално завършване по учебния план, по който е приет студента.

 • По време на образователна степен, след която ще се проведе мобилността, студентът да НЕ се е възползвал от всички 12 месеца, които по право му се полагат за мобилност.

Пример : По време на бакалавърската си степен студентът използва 8 месеца мобилност (безотносително за практика или обучение) той има право на още 4 месеца след завършване на степента.

Запознайте се със Студентската харта Еразъм - изтеглете документа от тук

Сподели

Еразъм 30

Еразъм