bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Евродеск

евродеск
От септември 2015 Асоциация за подпомагане на академичната общност /АПАО/ е част от националната мрежа на ЕВРОДЕСК и отговаря на запитвания, свързани с информация, която е достъпна чрез ЕВРОДЕСК и която е насочена към всички млади хора и въпросите, които ги вълнуват.

За да получите информация можете:

- да ни посетите на адрес – София, Студентски град, бл.61, вх. Б – партер.

- да се свържете с нас на телефон: 02/9625918

- да ни намерите във Facebook: https://www.facebook.com/isicbulgaria

- следите секция новини в сайта: http://isic.bg/evrodesk-novini

 

Какво е ЕВРОДЕСК?

какво е евродескЕВРОДЕСК е най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да обслужва млади хора в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, работа, обучение, пътуване, стажове, състезания, конкурси и други алтернативи за прекарване на свободното време на младите хора. Мрежата на ЕВРОДЕСК работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, като администрира съдържанието на Европейския младежки портал, който се разпространява на повече от 20 европейски езика и е част от официалния интернет портал на Комисията. ЕВРОДЕСК мрежата е част от програма Еразъм+.

ЕВРОДЕСК работи съобразно приетите принципи за младежката информация, предоставяйки на младежите информацията, от която те се нуждаят, за да бъдат пълноправни и активни европейски граждани.

ЕВРОДЕСК предлага бърз и качествен достъп до подходяща европейска информация.

 Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.

Мрежата работи с:

 • ученици;
 • младежи;
 • студенти;
 • преподаватели;
 • социални работници, младежки работници;
 • неправителствени организации и общински структури и звена, ангажирани с младежки дейности.

Чрез ЕВРОДЕСК можете да получите информация за следните области:

 • Възможности за образование, обучение, работа и свободно време в цяла Европа;
 • Действащи европейски програми, които предоставят финансова помощ;
 • Инициативи, поректи и партньори от цяла Европа;
 • Теми, касаещи младите хора – здраве, работа, свободно време и т.н.;
 • Контакти на институции и организации, имащи отношение към упоменатите обществени сфери;
 • Достъп до база данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми и документи в рамките на ЕС и всички теми, свързани с младежта.

Чрез мрежата ЕВРОДЕСК, Асоциация за подпомагане на академичната общност разпространява безплатна и подробна информация за възможностите, които Европейският съюз предоставя на младите хора.

Повече информация за ЕВРОДЕСК можете да получите на:

-         www.eurodesk.bg – интернет страница на мрежата Евродеск България.

-         www.eurodesk.eu  - интернет страница на Евродеск на европейско ниво.

 

Сподели

Еразъм 30
Еразъм