bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

ЕРАЗЪМ ТРЯБВА ДА Е ПО – ДОСТЪПНА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ: “ЕРАЗЪМ ТРЯБВА ДА Е ПО – ДОСТЪПНА”

БРЮКСЕЛ – “Програма Еразъм трябва да е по – достъпна, грантовата схема трябва да си постави по – ясни цели по отношение на хората в неравностойно положение”, каза Алън Пол по време на събитието по повод 25 годишнината на програма Еразъм.

Пол добави: “Студентското включване по програма Еразъм  е изключително успешно и с доказана добавена стойност за личностното развитие, както и провокира институционална промяна, но и интернационализация. Въпреки това ние трябва да подобрим възможностите за включване”

Близо 3 милиона студенти и обучаващ персонал са получили грант от Европейската комисия, за да учат или преподават в друга страна. Добавената стойност на мобилността е значителна според някои показатели, особено когато говорим за засилване на езиковите компетенции и способността на иднивида да се адаптира, което от една страна може да повиши шансовете за намиране на работа, но също така дава по – добра представа на студентите какво е да си европейски гражданин.

Към днешна дата 33 Европейски страни участват по програма Еразъм / 27 страни от ЕС, Хърватска, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Норвегия и Турция/. Към днешна дата обаче търсенето надвишава предлагането. Европейската комисия се обяви за значително повишаване на подкрепата, идваща от ЕС, за мобилността в сферата на висшето образование чрез предложената нова програма за образование, квалификация и младежки дейности / Еразъм за всички/ , която трябва да започне от 2014 година.

Пол заключи: “За нас ключово е в момента е да  започнем да се фокусираме върху това кой има достъп до програмата, като се вземаме предвид, че в момента има много доказателства, че Еразъм се използва повече от студенти с добър социално – икономически статус”.

ЕСС се надява, че по време на договарянето на следващия ЕС бюджет правителствата ще покажат ангажимент по отношение на дългосрочни инвестиции, като инвестиране в образованието и наука, което ще помогне на ЕС да преодолее кризата и да изгради устойчиво бъдеще за всички.

 

Източник: Европейски студентски съвет (http://www.esu-online.org)

Сподели

Еразъм 30
Еразъм