bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Университети с разширена харта Еразъм +

университети еразъм

За академичната 2017-2018 г. АПАО и Юзит Калърс работят в рамките на Еразъм консорциума със студентите на следните университети:

 • Аграрен университет – Пловдив
 • Бургаски свободен университет
 • Българска Академия на Науките
 • Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
 • Висше строително училище "Любен Каравелов"
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
 • Висше училище по мениджмънт
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Икономически университет - Варна
 • Медицински университет - Плевен
 • Национална спортна академия „Васил Левски”
 • Нов български университет
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски" - за селекция се обърнете към Международния отдел / линк
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – София
 • Тракийски университет 
 • Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
 • Югозападен университет "Неофит Рилски"

 

!!! Всеки от университетите провежда две задължителни селекции за академичната 2017-2018 от 01.06.2017 г. до 10.07.2017 г. и от 15.09.2017 г. до 30.10.2017 г .
За допълнителни селекции, моля обърнете се към Вашият отдел или Еразъм Консорциума.
За да участваш в селекцията попълни формуляр за кандидатстване.
 

В случай, че си от университет с разширена харта Еразъм, но не е включен в списъка на Еразъм консорциума, свържи се с нас на erasmus@isic.bg

 

Какво е Еразъм Консорциум?

През 2008г. Асоциацията за подпомагане на академичната общност и Юзит Калърс България ООД създадоха първия в България Еразъм Консорциум в рамките на новата програма на Европейската комисия “Учене през целия живот”. Съгласно правилата на програмата Еразъм Консорциумът организира и подготвя документално професионални стажове и практики на български студенти в други държави – членки на Европейския Съюз.

Еразъм Консорциумът не е юридическо лице и се представлява от координатора на формацията – Асоциацията за подпомагане на академичната общност. Той обединява български университети, притежаващи Разширена Харта Еразъм, и други организации (търговски предприятия, неправителствени организации, стопански камари, студентски формации и групи и др.), работещи заедно за реализирането на професионални практики на студентите на висшите образователни институции – партньори в Консорциума.

Висшите училища - партньори в Консорциума трябва да са легитимни и акредитирани висши образователни институции в България, държатели на Разширена Харта Еразъм предоставена от Европейската комисия. Консорциумът може да включва и партньори за сътрудничество – неакадемични институции, който подпомагат качественото и ефективно провеждане на студентските практики на българските студенти. Партньори в Консорциума са и работодателски организации или посреднически агенции за работа в рамките на Европейския Съюз, с които координаторът на Консорциума е създал партньорства и отношения на сътрудничество за провеждането на професионални стажове на българските студенти и по правилата на програма "Еразъм +".

За работата на Консорциума се прилагат всички правила относно студентските практики на програмата “ Еразъм+”, валидни за България.

Всяко висше училище партньор в Консорциума остава отговорно за качеството, съдържанието и признаването на практиките, посредством подписването на Learning Agreement for traineeships студента, от изпращащата и приемащата институции..

Сподели

Еразъм 30

Еразъм