bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Реализирай се в Европа чрез АПАО

Студенти

Програма Еразъм е част от секторните програми към Програмата за учене през целия живот на ЕС. Знанията, които всеки студент може да получи чрез Еразъм са безценни, защото по един неповторим начин тя подготвя студентите за живота им в действителността, която ги чака зад стените на университета. 

Ако желаете да се реализирате извън границата на страната ни, ако смятате, че имате потенциала и необходимите качества да се конкурирате със специалисти от цяла Европа, сега е момента да се възползвате от Еразъм стажовете чрез АПАО!

Имате възможността да получите дванадесет месечен грант в размер от €3750 евро до €7900 евро. Вижте в таблицата размера на гранта според държавата, в която осъществявате Вашия стаж.

Работните позиции за 2012-2013 са обновени! Към момента може да видите възможностите за стаж в държави като Испания Белгия, Люксембург, Германия, Франция, Италия, Словакия, Словения, Хърватска, Гърция, Австрия, Дания, Малта, Чехия, Кипър, Унгария, Португалия, Полша, Латвия, Естония, Литва, Турция и UK 

Виж какво разказаха студентите за своето Еразъм приключение на нашата Еразъм карта » 

Повече информация за Еразъм » 

Работни позиции »

9 ноември 2012, петък

Сподели