bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Допитване относно "Препоръка за насърчаване на социалното приобщаване и споделените ценности чрез формално и неформално учене".

Европейската комисия стартира обществено допитване относно "Препоръка за насърчаване на социалното приобщаване и споделените ценности чрез формално и неформално учене".

Консултацията е част от последващите действия във връзка с Парижката декларация за насърчаване на гражданството и ценностите на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование.

Тя има за цел да събере информация относно следните въпроси:
- Колко успешни са образованието и обучението, които помагат на младите хора да придобият общи ценности и да насърчават социалното приобщаване? Какви са основните предизвикателства? Какви цели трябва да бъдат постигнати в този контекст?
- Кои са най-ефективните политически подходи, инструменти и методи за формално и неформално обучение?
- Как може сътрудничеството в областта на образованието и обучението на равнище ЕС да допринесе и да подкрепи държавите-членки по най-ефективния начин за насърчаване на социалното приобщаване и споделените ценности чрез формално и неформално учене?

Консултацията е отворена за широката общественост и ще помогне на политиките, които насърчават социалното приобщаване и ангажираността към споделените ценности чрез образование, като същевременно помага за предотвратяването на агресивния екстремизъм.

Понастоящем проучването е достъпно само на английски език. Той ще бъде достъпен на всички официални езици на ЕС на 1 юни.

Консултацията е на разположение тук http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_en  и ще бъде отворена до 11 август 2017 година.

Сподели

евродеск