bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров"

ИНФОРМАЦИЯ

Основан през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е утвърден като такъв с решение на Народното събрание от 01.08.1995 г. и е единственото държавно Висше училище в региона.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05.2007 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години.
Обучението в Университета се осъществява в три факултета и три колежа по общо 30 специалности, за придобиване на образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър по...”, “бакалавър” и “магистър”.
Най-големият потребител на кадри на Университета - нефтена компания "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, осигурява работа на завършилите специалностите към Факултета по технически науки, както и стипендии на изявени студенти с висок успех.
Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия и др. Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, обмен на лектори, на учебна и научна литература.
Университетът разполага с пет учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, стол, поща и център за медицинско обслужване.
Университетската библиотека разполага с над 160 000 тома печатни издания на различни езици. В помощ на учебния процес е Печатната база към Университета, която издава учебници, ръководства за лабораторни и семинарни упражнения.

КОНТАКТИ
гр. Бургас, бул. Професор Якимов 1
тел: (359) 56 860041, e-mail: office@btu.bg
http://www.btu.bg

ВИД КАРТА
DSK ISIC UNI, година на въвеждане 2010

Студентите, които не учат в този университет могат да притежават стандартни ISIC или DSK ISIC карти и да подадат заявление за картата в офис на Usit Colours или клон на ДСК.

Сподели

Избрани намаления