Анкета
Здравейте , колеги,

Студентски съвет на СУ “Св. Климент Охридски” планира да разработи Програма, която да насърчава активното участие на учащите в академичния живот на Университета. В тази връзка ни е нужно вашето мнение.
Моля да попълните следната анкета, която отнема не повече от 5 минути.

5. Ако имате достъп до ресурси, какво бихте ли променили или каква дейност бихте инициирали? /Моля, избройте до три предложения /

1.

2.

3.