bg en

ISIC Bulgaria

Вземи своята
тук!

25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България

Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”, София        
 

За да отбележи 25 годишнината на програма „Еразъм” в Европа и на стартиралото през 1999 г. ползотворно участие на България в нея, на 30 май 2012г., в гр. София,  в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”. 

По време на събитието се състоя официална церемония по награждаване на студенти, преподаватели и проекти по Интензивни програми, представени със статии в Юбилеен сборник, посветен на секторна програма „Еразъм” в България. Връчени бяха наградите и на студентите, победители в организираните от ЦРЧР фотоконкурс „Еразъм за теб и мен” и видеоконкурс „Моето Еразъм приключение”.

На конференцията бяха представени също и личните Еразъм истории на Боряна Клинкова, европейски Еразъм посланик на студентите за България и на Веселина Маджарова, студент на Висше училище Международен колеж, гр. Добрич, спечелила първа награда във видоконкурса и участвала в честванията на 25 години Еразъм в Копенхаген.

След което, доц. д-р. Румяна Тодорова, европейски Еразъм посланик на преподавателите за България запозна участниците с манифест "Еразъм". В разработването му  са участвали 66-те  европейски посланици на програма "Еразъм" - по един студент и един преподавател посланик от всяка от участващите в програма „Учене през целия живот” страни. Документът съдържа предложения за подобряване на програмата. Манифестът предлага, например, да се подобри сътрудничеството между университетите и бизнеса чрез по-интензивен обмен на студенти и преподаватели и признаване на стажовете, изпълнявани от студентите в чужбина. Друго забележително предложение на манифест "Еразъм" е за създаване на условия за привличане на слабо представените групи. Освен това, програмата следва да излезе извън границите на Европа и да подкрепя преподавателите и студентите от цял свят, за да помогне на европейските университети  в привличането на най-добрите таланти от цял свят.

Как студенти помагат на свои колеги чуждестранни студенти  на доброволни начала да се социализират, представи Надежда Ангелова от Еразмус Стюдънт Нетуърк (европейската неправителствена организация на Еразъм студентите) в България.
В заключение Росен Дуков, едномилионният и д-р Петър Косев, двумилионният Еразъм студенти за България споделиха своите Еразъм преживявания.

Оставаме в очакване на 3 милионния Еразъм студент през 2013 г.

За по любознателните има и видеоклипа спечелилия първо място във видеоконкурса и електронна версия на Юбилеен сборник 25 години секторна програма Еразъм:

-          видеоклип на студентката от Висше училище Международен колеж – гр. Добрич – Веселина Маджарова, спечелилa първо място във видеоконкурс „Моето Еразъм приключение”: 
 

 
 

-          електронна версия на Юбилеен сборник 25 години секторна програма Еразъм: http://hrdc.bg/fce/001/0125/files/Collection_25Y_Erasmus.pdf

 
 

Сподели

Еразъм 30
Еразъм